Ngày 10/06 vừa qua, dưới sự tài trợ của Team4Tech, VietMoz Academy đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet và Khoa truyền thông và văn hoá Đối ngoại (Học viện Ngoại giao Việt Nam) tổ chức thành công tập huấn về Google Ads cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Read more