Ngày 20/5/2024

(1) Nếu khách hàng có một suy nghĩ mà họ biết nhưng không nói ra thì đó có phải là Insights không?

–> suy nghĩ thầm kín của khách hàng, hay còn gọi là những suy nghĩ ẩn giấu, có thể là nguồn cung cấp Insight quý giá cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải tất cả các suy nghĩ ẩn giấu đều là Insight.

(2) Vậy Insights là 1 nhận thức mà bản thân khách hàng không hề nhận biết được điều đó, nhưng nhận thức đó vẫn đang chi phối hành động, suy nghĩ và cảm xúc của khách hàng?

–> Đúng vậy, Insight có thể được hiểu như một nhận thức ẩn giấu mà bản thân khách hàng không hề nhận thức được. Nhận thức này, dù không được nói ra hay thể hiện rõ ràng, vẫn đang chi phối hành động, suy nghĩ và cảm xúc của khách hàng. Việc khám phá những Insight này là chìa khóa giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng, từ đó đưa ra những chiến lược marketing hiệu quả.